top of page

Behandling av personopplysninger

Tone Døskeland, gestaltterapeut MNGF og Coach, org.nr. 919 586 206, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

Erklæringen inneholder informasjon som du har krav på når det blir samlet inn opplysninger frå nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Virksomheten er behandlingsansvarlig for:

 

 • Klienter

 • Kontaktpersoner hos kunder og leverandører

 • Samarbeidspartnere

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 

 • Registrere nye klienter

 • Skrive journal i forbindelse med konsultasjoner

 • Fakturering

 • Kommunikasjon med samarbeidspartnere

Personopplysninger som behandles og lagres:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

 • Kontaktinformasjon som postadresse, e-post, telefonnummer og organisasjonsnummer.

 • Helseopplysninger i journal - forskriftsmessig oppbevaring etter gjeldende regler.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag. Eksempler på dette er:

 • Å overholde avtalen med klienter.

 • Eksplisitt samtykke

 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser(forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

 

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 

 • Trekke tilbake samtykke til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.

 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre       personopplysninger.

 • Endre sine personopplysninger

 • Be om sletting av sine personopplysninger.

 • Avslutte avtaleforholdet.

 

Lagringstid for personopplysninger:

 

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser, kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger over lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettige interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

 

Informasjonssikkerhet:

 

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten, og det sørges til enhver tid for at personopplysningene er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger:

 

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlere vil kun bruke personopplysningene til det formålet de blir samlet inn for, og for å utføre datatjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndighetene forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som blir plassert på datamaskinen din når du besøker en nettside.

 

Formålet er både å gjøre brukeropplevelsen bedre for deg ved at nettstedet husker innstillingene dine, hvilke sider du har besøkt, innlogging og eventuelle brukernavn og andre opplysninger som du har lagt inn og vil at nettsiden skal huske slik at du slipper å skrive dette inn for hver gang.

 

Vi bruker ikke informasjonskapsler til å se hvilke nettsider du besøker etter at du har vært på nettsidene våre. Vi lagrer heller ikke informasjon som gjør at vi kan identifisere deg som person. 

 

Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelsen med  tjenester, å fylle ut og sende inn skjema i forbindelse med timebestilling. 

Bedriften bruker Wix.com-plattformen som vert. Wix.com gir oss nettplattformen som lar oss kommunisere med deg. Dataene dine kan lagres gjennom Wix.coms datalager, databaser og de generelle Wix.com‑applikasjonene. De lagrer dataene dine på sikre servere bak en brannmur.  

Opplysningene blir behandlet i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert mener vi at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen blir avidentifisert slik at bare de tre første gruppene i adressen blir bruk til å generere statistikk. Det vil si at hvis IP-adressen består av nummerne 195.159.103.82, blir bare 195.159.103.xx brukt. I tillegg blir IP-adressene behandlet på aggregert nivå, det vil si at all data blir slått sammen til èn gruppe og ikke behandle individuelt.

 

Generell veiledning om informasjonskapsler:

Under listes opp eksempler på informasjonskapsler som blir brukt av Wix:

cookies-wix.jpg
bottom of page