top of page

Noen å snakke med?

Sortere tanker og følelser?

Vanskelig livssituasjon?

Oppdage nye muligheter?

Et steg videre?

Om Tone Døskeland

OM 

TONE DØSKELAND

Tone Døskeland er sertifisert gestaltterapeut, coach og kursholder i egen praksis. 

 

Hun har over 30 års erfaring fra norsk helsevesen som sykepleier og mangeårig leder ved Fana Legevakt.

 

Døskeland har i tillegg jobbet som kursholder og coach for ledere og grupper i Bergen Kommunes konsulentnettverk, HR- seksjonen.

Tone har holdt samlivskurset PREP for par og gjennomført parsamtaler.

Hun har med dette lang erfaring i å møte mennesker i ulike situasjoner og livsfaser.

Se fullstendig CV her.

Gestaltterapeut Tone Døskeland

Foto: Lars Svenkerud

INDIVIDUELL

TERAPI ETTER

GESTALTMETODEN

Jeg tilbyr:

 

  • Individuell terapi, samtale og coaching

  • Parsamtaler

  • Familierådgivning

  • Samtaler ved akutte situasjoner og kriser

  • Hjelp i omstillingsprosesser og konflikthåndtering i arbeidslivet

 

 

Gestaltmetoden er basert på idéen om at hvem vi er til enhver tid påvirkes av situasjonen vi befinner oss i. Ved å bli oppmerksomt til stede i øyeblikket får vi øye på nye valgmuligheter. Dette er det beste utgangspunktet for å ta kloke avgjørelser.

 

Sammen utforsker vi hvordan det som skjer i ditt liv påvirker deg, slik at du har muligheten til å bli bevisst og justere egne mønstre. Vårt arbeid kan hjelpe deg til å identifisere dine behov. På denne måten utvikler du en trygg og viktig selvstøtte. Det vil si å se egne begrensinger, muligheter og potensiale.

iStock-511880690_websize.jpg

«Learning is the discovery that something is possible» ​- Fritz Perls

Hva er Gestaltterapi

HVA ER GESTALTTERAPI?

iStock-171273648_websize.jpg

Gestaltterapi gir verktøy og metoder for bedre kommunikasjon, økt selvinnsikt og tilstedeværelse.
Ordet gestalt er tysk og kan oversettes til «et meningsfylt hele» eller et komplett mønster.  De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.
 

Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.
I vesten er gestalt en svært utbredt metode som brukes blant annet innen psykoterapi, undervisning, konflikthåndtering, ledelse og organisasjonsutvikling.
 

Gestaltterapiens grunnlegger, Fritz Perls, har uttalt: "Gestaltterapi er en for fin metode til bare å bli brukt på syke mennesker."

Her er lenker til mer informasjon om Gestaltterapi. 

Kontakt

ADRESSE

Lodin Lepps gate 2 B 

6. etg.  

5003 Bergen

Telefon: 974 38 816

Besøk meg på Facebook

  • Facebook

ÅPNINGSTIDER

Mandag  

08:00 - 15:30

Tirsdag

12:00 - 19:00

Onsdag 

12:00 - 19:00

Torsdag  

08:00 - 15:30

SEND EN E-POST

Takk! Melding er sendt.

bottom of page